17-06-2020 | категорія: Новини

Схвалено проект Закону «Про хмарні послуги»


Прийнято за основу проект Закону «Про хмарні послуги».

Законопроект направлений на врегулювання правових відносини, пов’язаних із обробкою та захистом даних при використанні технології хмарних обчислень, наданні хмарних послуг, а також визначення особливості використання хмарних послуг органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, державними підприємствами, установами та організаціями, суб’єктами владних повноважень та іншими суб’єктами, яким делеговані такі повноваження.

У проекті Закону також передбачається внесення зміни до законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про публічні закупівлі» з метою врегулювання відносин щодо обробки певних видів інформації в системах хмарних обчислень та закупівлі хмарних послуг органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, державними підприємствами, установами та організаціями, суб’єктами владних повноважень та іншими суб’єктами, яким делеговані такі повноваження.

Зокрема, на законодавчому рівні пропонується:

- визначити поняття «хмарних обчислень», «хмарних послуг», «надавача хмарних послуг», «користувача хмарних послуг», «хмарних ресурсів», «центр обробки даних (ЦОД)»;

- увести до термінології українського законодавства визначення та перелік хмарних послуг, способи їх надання, встановити вимоги до надавача хмарних послуг для публічних замовників;

- встановити правові засади надання хмарних послуг та визначити істотні умови договору про надання хмарних послуг;

- визначити особливості надання та споживання хмарних послуг органами державної влади, органами влади АР Крим та органами місцевого самоврядування, обробки персональних даних та захисту інформації при наданні хмарних послуг.

Прикінцеві положення законопроекту передбачають, що він набирає чинності через шість місяців з дня опублікування, з огляду на те, що з прийняттям законопроекту його реалізація потребуватиме розробки низки нормативно-правових актів та запровадження нових можливостей.

Проект Закону зареєстровано за № 2655.

 

ВРУ