10-02-2017 | категорія: Новини

Новые трудовые штрафы применяются за правонарушения, которые совершены с 2017 года или если являются длящимися

Штрафы за нарушение законодательства о труде, предусмотренные ст. 265 КЗоТ, напрямую зависят от размера минзарплаты на момент выявления нарушения, которая в 2017 году увеличилась в два раза — до 3200 грн.

Однако имеем не только увеличение штрафов, но и с 1 января 2017 года в ст. 265 КЗоТ добавили еще 2 штрафа:

  • за недопуск к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в ее проведении — 3-кратный размер минзарплаты — 9600 грн;
  • если после недопуска к проверке контролеры обнаружили фактический допуск к работе без оформления (или оформление неполной занятости в случае работы полный время) — 100-кратный размер минзарплаты — 320 000 грн.

Однако штрафные санкции могут быть применены за правонарушения, совершенные после вступления в силу изменений, внесенных в ст. 265 КЗоТ, или правонарушения, которые совершены ранее, но являются длящимися.

Данный вывод содержит письмо Гоструда от 04.01.2017 г. № 57/4.1/4.1-ДП-17.

ТЕКСТ ПИСЬМА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ЛИСТ

від 04.01.2017 р. № 57/4.1/4.1-ДП-17

Департамент з питань праці Держпраці розглянув лист <...> і повідомляє.

Статтею 265 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) в редакції, що діє з 01.01.2017 р., передбачена відповідальність юридичних та фізичних осіб - підприємців у вигляді штрафу в разі:

- фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

- порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

- недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

- недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

- вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, - у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

- порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - сьомим цієї частини, - у розмірі мінімальної заробітної плати.

Зазначені штрафи є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених гл. 27 Господарського кодексу України.

Оскільки фінансова відповідальність за порушення законодавства про працю встановлена з 01.01.2015 р., штрафні санкції можуть бути застосовані за правопорушення, вчинені після набуття чинності змін, внесених до ст. 265 КЗпП, або правопорушення, які були вчинені раніше, але є триваючими.

Додатково повідомляємо, що штрафи, передбачені ст. 265 КЗпП, накладаються у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 р. N 509 "Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення", <...> за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 02.02.2016 р. N 67 "Про затвердження форми постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами Державної служби України з питань праці".

 

Заступник директора департаменту

О. Коновалова

Информация по теме:

Внеплановая проверка инспектора по труду в 2017 году и «неоформленные» сотрудники. Что делать, если пришла проверка

Оприлюднено План перевірок Держпраці на 2017 рік

Нові види та розміри «штрафів за труд»

 

По материалам Интерактивная бухгалтерия

Источник: Бухгалтер 911