08-04-2021 | категорія: Новини

Мінфін розробив для ФОПів Порядок ведення обліку товарних запасів


Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» передбачено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) під час продажу товарів (надання послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані вести облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.

Однак, незважаючи на те, що Законом для фізичних осіб – підприємців передбачено обов’язок вести облік товарних запасів, законодавством не визначено форму і порядок ведення такого обліку.

Для вирішення цього питання, Мінфін підготував проєкт наказу «Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку». 

Цей Порядок визначає правила ведення обліку товарних запасів та поширюється на ФОПів, у тому числі платників єдиного податку, які відповідно до Закону зобов’язані вести облік товарних запасів та здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку, та осіб, які фактично здійснюють продаж товарів (надання послуг) та/або розрахункові операції в місці продажу (господарському об’єкті) такого ФОП.

Нагадуємо, обов'язок вести облік товарних запасів поширюється на ФОПів:

  • на загальній системі оподаткування;
  • єдинників - платників ПДВ;
  • єдинників, які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. 

Проєктом наказу Мінфіну визначно, що облік товарних запасів здійснюється ФОП шляхом постійного внесення до Форми обліку інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід’ємною частиною такого обліку. 

ФОП, який здійснює діяльність у декількох місцях продажу (господарських об’єктах), веде облік товарних запасів також за кожним окремим місцем продажу (господарським об’єктом) на підставі первинних документів, виданих на окреме місце продажу (господарський об’єкт), та/або первинних документів на внутрішнє переміщення товарів та копій первинних документів, які підтверджують отримання товарів ФОП. Первинні документи на внутрішнє переміщення товарів та копії первинних документів на отримання товарів ФОП є невід’ємною частиною такого обліку.

Форма обліку ведеться за вибором ФОП у паперовій або в електронній формі. Під час ведення обліку товарних запасів в електронній формі ФОП обирає на власний розсуд програмний формат та метод внесення інформації до Форми обліку з дотриманням вимог цього Порядку.

ФОП вносить до Форми обліку відомості в такому порядку:

у графі 1 зазначається порядковий номер рядка, в якому здійснено відповідний запис;

у графі 2 – дата здійснення запису;

у графах 3 – 6 – реквізити первинного документа (вид первинного документа, дата його складання, номер первинного документа (за наявності), назва суб’єкта господарювання – постачальника або отримувача, його РНОКПП або ЄДРПОУ);

у графі 7 – загальна вартість товару відповідно до первинного документа про надходження товару;

у графі 8 – загальна вартість товару відповідно до первинного документа про вибуття товарів (крім даних щодо продажу через РРО/ПРРО). 
Вибуттям товарів для цілей цього Порядку вважається:

  • продаж товарів з розрахунком в безготівковій формі, який здійснено без застосування РРО/ПРРО;
  • внутрішнє переміщення товару між належними одному й тому ж ФОП місцями продажу та/або місцями зберігання;

у графі 9 зазначаються примітки, передбачені цим Порядком.

Для ФОП, в яких виникає обов’язок щодо ведення обліку товарних запасів, перший запис, що вноситься ФОП до Форми обліку, має відображати інформацію про залишки товарів, наявних у такого ФОП на дату набуття ним обов’язку щодо ведення обліку товарних запасів.

 

Бухгалтер 911