10-06-2019 | категорія: Від юристів

Держпраці поза законом


2 роки Держпраці мало право проводити перевірки (інспекційні відвідування) на підставі постанови Уряду від 26 квітня 2017 р. № 295 “Про деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 
Це, по суті, означало, що перевіряючі Держпраці могли прийти:
- без направлення (тільки пред’явивши службові посвідчення)
- без повідомлення причин перевірки
- підстави таких перевірок були досить широкими, що давало підстави для різних зловживань.

14.05.2019 р. Шостий апеляційний адмінсуд у судовій справі № 826/8917/1714 прийняв рішення про визнання незаконною постанови КМУ. Отже, починаючи з цієї дати позапланові перевірки управліннями Держпраці, які проводяться в порядку постанови № 295, є незаконними.

☝️Важливі обставини, встановлені постановою суду:
1️⃣постанова № 295 за своєю суттю суперечить вимогам чинного законодавства;
2️⃣постановою № 295 не розмежовано коло суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується зазначений порядок контролю;
3️⃣перевірки повинні здійснюватися відповідно до вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;
4️⃣постановою № 295 запроваджено безпідставне наділення повноваженнями на здійснення державного нагляду (контролю) органів, яким законами таких повноважень не надано.

✅Поки не затверджено новий порядок проведення інспекційних перевірок, органи Держпраці зобов’язані діяти лише на підставі та в межах дії Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

✔️Незважаючи на скасування Постанови 295, Держпраці може здійснювати перевірки - планові та позапланові.
Проведення позапланових перевірок Держпраці можливо виключно з підстав, визначених ч.1 статті 6 Закону, якою встановлено вичерпні підстави здійснення позапланових заходів, а саме:
* подання підприємцем добровільної письмової заяви;
* виявлення та підтвердження недостовірності даних в документах обов’язкової звітності або неподання звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин;
* настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта.
* звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави.
⁉️Важливо: позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), а проведення позапланових заходів з інших підстав забороняється.

✅Підприємець має право ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), де вказуються, зокрема, підстави та предмет перевірки.

Не встигли ми порадіти скасуванню постанови 295, як на сайті Держпраці вже з’явились проекти нових Порядків про проведення інспекційних відвідувань та перевірок (оце так швидкість